Blansko


Wanklovo náměstí, sousedící s náměstím Republiky, s pozadím Starého Blanska. (3.4.2014)

Město Blansko, ležící ve stejnojmenném okrese, se nachází v Jihomoravském kraji blízko města Adamov, 19 kilometrů severně od Brna. Celé město leží v údolí řeky Svitavy a podle posledních údajů zde žije téměř 21 tisíc obyvatel. Rozkvět města přichází v 19. století díky železářskému a strojírenskému průmyslu, který je podporován otevřením železniční trati Brno - Česká Třebová na začátku roku 1849. V druhé polovině 20. století bylo Blansko významným centrem z pohledu zaměstnanosti okresu - společnosti jako Metra Blansko (Elektrické měřící soustavy), ČKD Blansko (Soustruhy a elektrárny) a ADAST Blansko (Tiskařské stroje) neustále vyráběly. Východně od města se nachází zřícenina hradu Blansek a jižně Čertův hrádek a Nový hrad. Mezi zajímavosti patří zámek s parkem, kostel sv. Martina v barokním stylu nebo také Klamova huť.


Blansko se dočkalo železničního spojení začátkem roku 1849, kdy byla zprovozněna železniční trať Brno - Česká Třebová (nyní trať č. 260, která je součástí I. železničního koridoru). O padesát let později se jednalo o vybudování tratě do Vyškova a další návrhy na železniční dopravní spojení padly v první polovině 20. století - ani jeden nápad nebyl prosazen a realizován.

Centrem Blanska prochází silnice č. II/374 (ze Svitavska do Brna), která se na jihu Blanska křižuje se silnicí č. II/379 (Velká Bíteš - Vyškov) a na severu s II/377 (Tišnov - Prostějov). Západně od Blanska je vedena silnice I/43 z Brna přes Svitavy do Polska.


Provozovna ČSAD v Blansku vznikla jako dopravní závod národního podniku ČSAD Brno n.p. v roce 1949, kdy se zvyšovala poptávka v průmyslově se rozvíjejícím Blansku (osobní a nákladní doprava). Během fungování podniků ČSAD se z provozovny postupně stává plnohodnotná provozovna a v 90. letech prochází další reorganizací, včetně privatizace k 1. 1. 1994, kdy se nové vedení ohlíží i na další aktivity nejenom v dopravě. V létě roku 2003 společnost mění název z ČSAD na ČAD Blansko.

Všechno autobusové linky v Blansku, které jsou od roku 2004 zařazeny v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), zajišťuje společnost ČAD Blansko. Zajímavou linkou je sezonní turistický KRASOBUS, která je zřízena zejména pro návštěvníky Moravského krasu.

Linkové vedení městských autobusových linek v Blansku
Linka Trasa
716221 Písečná, penzion - Autobusové stanoviště - Metra - Okružní
716222 DSB slévárna - ČKD strojírna - Autobusové stanoviště - poliklinika - hřbitov - Metra - Zborovce - Horní Lhota (- průmyslová zóna - Autobusové stanoviště)
716223 Klepačov, točna - Autobusové stanoviště - poliklinika - hřbitov - Těchov
716226
KRASOBUS
Skalní Mlýn - přehrada - DSB slévárna - ČKD strojírna - Autobusové stanoviště - hřbitov - Češkovice - hřbitov - Autobusové stanoviště - ČKD strojírna - DSB slévárna - přehrada - Skalní Mlýn

Autor: Jiří Vařečka | Zdroje: Stránky společnosti ČAD Blansko | Přidáno: 14.7.2014
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013