Český Těšín

Český Těšín, nacházející se ve Slezsku, má přes 25 tisíc obyvatel a je historicky spojován s Polskem a příhraničním městem Cieszyn. Podle dostupných zdrojů je okolí osídleno už v 5. století př. n. l. Od roku 990 spadalo celé Těšínsko na území polského státu. V roce 1339 bylo Země Koruny České a později Rakouska-Uherska. Od ukončení I. světové války se vedl Československo-polský spor o celé Těšínsko, který byl vyřešen až radou poslanců v Paříži koncem července 1920. Obě strany byly s řešením nespokojeny. Od té doby jsou Český Těšín s Cieszynem rozdělen podle řeky Olše. Historické jádro města zůstalo na straně polské - nádraží na české straně. Během válečných let (II. světová válka) bylo město zase na pár let spojeno. Dnes se na území města nachází podniky (Těšínská tiskárna, a.s.).


Částečně nízkopodlažní SOR CN 10.5 (7T9 1559) po příjezdu na autobusové nádraží z regionální linky. (18.8.2012)

Doprava

V letech 1911 - 1921, tedy posledních pár let před rozdělením měst, byla v Těšíně provozována tramvajová úzkorozchodná (1 000mm) trať. Vozy jezdily od nádraží do historického centra (dnes v Cieszyně). Délka dráhy byla 1,8 km a jednalo se o nejmenší tramvajový provoz, který byl na území dnešní České republiky. Vypjatá situace na obou stranách zapříčinila, k 2. 4. 1921, ukončení provozu.


Jeden z hrančních přechodů Český Těšín - Cieszyn. (18.8.2012)

Do Českého Těšína dorazila Košicko-bohumínská dráha v druhé polovině 19. století, konkrétně v roce 1872. Stanice Český Těšín nyní leží na II. a III. tranzitním železničním koridoru (trať č. 320 Bohumím - Čadča a č. 321 Opava východ - Ostrava-Svinov - Český Těšín). Vychází odsud regionální železniční trať č. 322 do Frýdku-Místku a přeshraniční trať č. 835 do Cieszyna, kde je od 13. 12. 2009 zastavena osobní doprava.

Přes město je vedena rychlostní silnice R48, která směřuje přes hraniční přechod Chotěbuz / Boguszowice do Polska. Další neméně důležitou tepnou je druhá nejdelší silnice I. třídy v České republice - I/11, která je vedena z Hradce Králové přes Šumperk, Opavu, Ostravu, Havířov a Český Těšín na Slovensko.

Dříve dopravu v oblasti provozoval místní podnik ČSAD Český Těšín, který, v souvislosti se změnou sídla, byl přejmenován na ČSAD Třinec. Autobusová doprava byla z této firmy 1. 2. 2002 vyčleněna do dceřiné společnosti BUS Slezsko, kterou od 29. 11. 2002 vlastní společnost Connex a později Veolia. Ke sloučení společnosti s firmou Veolia Transport Morava dochází 1. 10. 2008. Další změna přichází v červenci roku 2013, kdy je firma prodána dopravní skupině Arriva (Arriva Morava). Dnešní dopravce je jediným autobusovým dopravcem, který zajišťuje regionální a městskou dopravu v Českém Těšíně. Městská doprava, která má celkem šest linek (linky číslo 721-726; licenční čísla 875721-875726), patří, tak jako regionální, do integrovaného systému ODIS.

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 21.11.2013
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013