Hradec Králové

Statutární město ležící na soutoku Labe a Orlice blízko Pardubic.
Město je obsluhováno především autobusovou dopravou. Doplňkem k autobusové dopravě jsou i trolejbusy. Všechny vozy jsou vypravovány Dopravním podnikem města Hradce Králové z vozovny v Pouchovské ulici.
V systému MHD, který je začleněn do integrovaného dopravního systému VYDIS, je cca 40 linek. V tomto počtu jsou započítané i "speciální" linky - rychlíkové, smluvní, školní.


Reprezentant flotily trolejbusů je bez diskuze Škoda 21Tr. (9.3.2008)

V minulosti existovaly plány o zavedení tramvajové dopravy. Jediná kolej v Hradci Královém byla položena na Pražském mostě a při nejbližší rekontrukci byla zase odstraněna.
Roku 1927 byla tramvajová trať zavržena a město zavedlo autobusovou dopravu.
Rokem 1947 zadal národní výbor projekty na výstavbu trolejbusové tratě. Během roku začala stavba a první cestující odvezl trolejbus 2.5.1949. Rokem 1969 trolejbusový provoz směřoval k zániku, tak jako v jiných městech ČR. Rozvoj probíhal až v 80.letech, kdy bylo potřeba plno tratí opravit. 1989 vypravil Dopravní podnik města Hradce Králové první kloubový trolejbus. Aby toho nebylo v Hradci Královém málo, roku 1994 začaly jezdit trolejbusy z Nového Hradce do Kluků, kde používaly přívěsného vozíku s dieselagregátem.
Železniční doprava není nijak důležitá, protože hlavní železniční trať vede přes Pardubice (Praha-Brno/Ostrava).


Vozidlo Škoda 15Tr. (9.3.2008)

Nejrozšířenějším trolejbusem je Škoda 21Tr, který Škodovka vyráběla i jako autobus.
Ve městě se pohybují také trolejbusy typu Škoda 15Tr, po Teplicích a jiných městech je Hradec Králové dalším s jejich provozem.


Citelis na hlavním nádraží. (9.3.2008)

V této době probíhají probíhá před Hlavním nádražím velká stavební práce, výstaba autobusového nádraží. - Psáno v březnu roku 2008.
Poblíž hlavního nádraží je již funkční autobusový terminál, který byl plánovan již v 50. letech 20.století. Díky novému terminálu se shromáždily na jedno místo veškeré zastávky jak MHD tak i dálkové dopravy.


TESCO linka. (9.3.2008)

Jediná linka zdarma je vedena v trase Hlavní Nádraží - Obchodní dům TESCO - Lipky - TESCO Březhrad - Hornbach. Na linku jsou vypravovány autobusy z jednotky zájezdová doprava.


Budova DP. (9.3.2008)

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 03.2008 | Aktualizováno: 27.6.2011
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013