Kadaň

Kadaň, kulturní i turistické centrum severozápadních Čech, leží v Ústeckém kraji na levém břehu řeky Ohře. Oblast Kadaňska byla osídlena již v 18. století před naším letopočtem. První písemná zmínka pochází z roku 1183. Ve 13. století získala Kadaň práva svobodného královského města a byl zde vystavěn hrad, který v roce 1362 s částí města podlehl požáru. Od roku 1978 je část Kadaně vyhlášena jako Městská památková rezervace. Mezi památky v Kadani patří Kadaňský hrad, Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků, Sloup Nejsvětější Trojice, Městská radnice s gotickou vězí, Svatá brána a další.


Pohled na město Kadaň. (17.2.2014)

Poblíž Kadaně se nachází tepelná elektrárna Tušimice II (fungující od přelomu let 1973-1974) zpracovávající hnědé uhlí. Elektrárna Tušimice I fungovala v období od roku 1964 až 1998. V blízkosti leží ještě další hnědouhelné tepelné elektrárny a to Prunéřov I a Prunéřov II, které společně patří mezi největší tepelné elektrárny a jsou největším znečišťovatelem ovzduší nejen v České republice, ale i v celé Evropě.


Město Kadaň. (17.2.2014)

Severozápadně od Kadaně je vedena důležitá spojnice severních Čech - I/13 vycházející z Karlových Varů přes Klášterec nad Ohří, Chomutov, Teplice, Děčín do Liberce a dále do Polska. Další silnice, ale tentokrát již druhé třídy, procházejí centrem Kadaně. Jedná se o II/224 vedenou z Vejprt přes Klášterec nad Ohří, Kadaň, Podbořany do obce Očichov (křížení s I/27) a doplňkovou II/568 z Klášterce nad Ohří přes Kadaň do Droužkovic.


SOR B 9.5 registrační značky 2U1 9990 na lince č. 3 v obci Kadaňská Jeseň. (17.2.2014)

Do Kadaně je vedena železniční trať č. 164, na které je veden „městský“ provoz v úseku Kadaň-Prunéřov - Kadaň - Kadaň předměstí. Na zbytku trasy (tj. Kadaň předměstí – Kaštice) je od roku 2006 zastaven pravidelný osobní provoz. Na kraji Kadaně, ve stanici Kadaň-Prunéřov, je možný přestup na železniční trať č. 140 vedenou v trase Chomutov - Cheb.


Městská autobusová doprava byla v Kadani zavedena v polovině 90. let 20. století. Dnes má síť celkem tři linky (1-3; licenční čísla 526001-3), které jsou provozovány v nepravidelném intervalu a vyjíždějí i mimo město. Dopravcem jsou místní Technické služby Kadaň, s.r.o. a na linky jsou vyhrazeny čtyři vozidla značky SOR - konkrétně dva minibusy SOR C 7.5 a dva vozy SOR B 9.5.


Regionální dopravu na velké části linek zajišťují společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. (směr Karlovy Vary, Vejprty) a Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (směr Chomutov, Podbořany). Výchozí zastávkou je většinou místní autobusové nádraží. Původní dopravcem v této oblasti, tak jako ve většině Ústeckého kraje, byla společnost DPÚK, která má stále garáže v Prunéřově.

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 7.4.2014
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013