Karviná

Karviná je statutární město v Moravskoslezském kraji se skoro 60 tisíci obyvateli. Město leží na řece Olši, východně od Ostravy na hranicích s Polskem. První písemné zmínky pocházejí z roku 1268. Největší rozvoj města začal ve druhé polovině 18. století, kdy zde bylo nalezeno ložisko černého uhlí. S místním průmyslem souvisí mimo jiné i znečištění ovzduší, které je zde jedno z nejhorších v celé republice. Na území města se také nacházejí lázně. Původní hornické město Karviná dnes již neexistuje, centrum tvoří původní město Fryštát.

Doprava


Autobusové nádraží hned před železničním. (18.8.2012)

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje na 10 linkách (licenční čísla 877511 - 877520; linky jsou označovány posledním trojčíslým) dopravce ČSAD Karviná a.s. Místní autobusová doprava není zařazena v Ostravském dopravním integrovaném systému, ale celá oblast Karviné (regionální autobusy a vlaky) spadá to tarifní zóny 5. Na Ostravsku byly v první polovině 20. století v provozu úzkorozchodné tramvajové tratě, které projížděly i Karvinou - bohužel, ekologická doprava se sem již nevrátila. Městem prochází dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 320 z Bohumína přes Dětmarovice, Karviná hlavní nádraží, Český Těšín, Třinec, Mosty u Jablunkova do Čadči. Na území města se nachází také stanice Karviná-Darkov.


Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 25.3.2013
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013