Kolín

Kolín je okresní město nacházející se ve východní části Středočeského kraje.
Město je rozděleno do 10 městských částí, ve kterých žije okolo 31 tisíc obyvatel.
Kolín je proslaven průmyslem, zejména pak chemickým (Draslovka či rafinerie Paramo) a automobilovým (TPCA).


Karosa B952E.1718, 3E4 2356, před železniční stanicí. (24.3.2012)

Z dopravního hlediska je Kolín významným dopravním uzlem - protíná důležité silnice na Prahu (12), Mladou Boleslav (38), Vlašimi (125) a dalších.
Městem prochází železniční koridory, které jsou součástí evropského železničního systému a několik dalších tratí většího i menšího významu.


SOR C 10.5 (6S2 6655; r.v. 2007) dopravce OAD Kolín na autobusovém nádraží v Kolíně. (24.3.2012)

Místní městská doprava má počátky již v první polovině 20. století - existovaly i návrhy na vybudování tramvajové sítě, které nebyly nikdy realizovány.
V druhé polovině 20. století byla městská doprava zajišťována podnikem ČSAD, který v 90. letech nahradil soukromný dopravce - společnost AJKA. Nespokojenost s tímto dopravcem vyřešilo vedení města po svém a založilo vlastní společnost - Městská autobusová doprava Kolín, s. r. o. (zkráceně MAD Kolín).
V roce 2005 byla společnost zakoupena tehdejším Connexem Východní Čechy, který od roku 2008 vystupuje pod obchodním názvem Veolia Transport Východní Čechy.

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 29.3.2012
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013