Louny


Louny. (24.7.2013)

Louny, ležící ve stejnojmenném okrese v Ústeckém kraji na řece Ohři, jsou domovem pro necelých 19 tisíc obyvatel. Toto město je považováno za jižní bránu do Českého středohoří. První zmínky o osadě Luna pocházejí z 12. století. V roce 1517 postihl město požár a část města byla zničena a poté přestavěna - v proměně města dále pomohly i rozsáhlé demolice historické části v 19. století. Dnešní historické centrum z větší části obepínají hradby a jejich zbytky. Mezi kulturní památky patří chrám sv. Mikuláše z 15. století, Žatecká brána z roku 1500, středověké domy Daliborka, funkcionalistický kostel a minerální pramen Luna. Okolí Loun patří především zemědělskému a nově i strojírenskému průmyslu.


SOR-Ekobus BN 12 registrační značky 5A3 9452 na lince 2 stoupá k zastávce Riegrova. (24.7.2013)

Jižně od Loun je obchvatem vedena dálnice D7 z Prahy do Chomutova a dále do Německa. Další důležitou silnicí, navazující na obchvat D7 u Loun, je I/28, která dále pokračuje do obce Skršín, kde dochází ke křížení se silnicí I/15 směřující na Most. Mezi další silnice patři II/225, II/229 do Kralovic, II/239 a II/246 do Mělníka.


Na území města se nacházejí železniční stanice/zastávky Louny, Louny střed a Louny město, které jsou obsluhovány železničními tratěmi č. 110 (směr Slaný a Kralupy nad Vltavou), 114 (Postoloprty, Libochovice a Lovosice) a 126 (Rakovník a Most).


Jízdní řád linky 48200 ve směru Louny, závod EPL - A budova s platností pro období 1987/1988.

Nejvýznamnějším regionálním dopravcem je Dopravník podnik měst Mostu a Litvínova, který získal linky po autobusové krizi v Ústeckém kraji v roce 2006. Jedním z dalších větších dopravců je Busline, který získal své linky při prvním zkušebním výběrovém řízení v rámci příprav integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Autobusy tohoto dopravce splňují podmínky dané objednatelem (např.: nízkopodlažní autobusy s klimatizací a jednotným polepem). Stálicí v regionální a místní autobusové dopravě je kontroverzní dopravce DPÚK, který v minulosti vystupoval pod jménem Dopravní podnik Ústeckého kraje či ČSAD BUS Ústí nad Labem. Aktuálně jsou v provozu dvě linky MHD naposledy zmíněného dopravce značené zkráceným označením 1 a 2 (licenční čísla 565001 a 565002).


SOR-Ekobus B 10.5 registrační značky 4A6 2594 na lince MHD č. 1 vyjíždí ze zastávky ČSAD. (24.7.2013)

Linkové vedení v období platnosti JŘ 1987/1988; ČSAD, n.p., Ústí nad Labem
Linka Trasa
48200 Obora - Černčice, Prefa - Černčice - u pivovaru - železniční stanice - závod Praga - Národní dům - ul. Českých bratří - Komenského nám. - Mír. náměstí - Luna - SNP, u kotelny (otočka) - závod ČSAD - závod EPL - hl. vrátnice - závod EPL - A budova
48210 závod EPL - A budova - závod EPL - hl. vrátnice - závod ČSAD - SNP, u kotelny (otočka) - Luna - Poděbradova ul. - Fügnerova ul. - Dimitrovova ul. (AN) - nová poliklinika - Pudlovská ul. - ul. 5. května - ul. 28. října - Riegrova ul. - žel. stanice - u pivovaru - Černčice - Vršovice

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 3.1.2014
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013