Mariánské Lázně

V bývalém okrese Cheb, nyní v Karlovarském kraji, leží jedno z trojúhelníku západočeských lázeňských měst - Mariánské Lázně.
Město leží 25km od Chebu a čítá 14 293 obyvatel.


Škoda 14Tr evid.č. 49 mezi stanicemi Kolonáda a Goethovo náměstí na lince 3. (21.7.2009)

Mariánskými lázněmi prochází trať 170 (Praha-Plzeň-Cheb) a končí zde trať 149 z Karlových Varů.
Jako dopravní zajímavost mohu uvést, že na území města jezdila mezi lety 1902 a 1952 tramvaj. Trať byla situována tak, aby spojila vzdálenou železniční stanici s centrem města.
Roku 1872 do Mariánských Lázní dorazil první vlak, nádraží s centrem spojovaly hotelové omnibusy, které později již kapacitně nevystačily.
Uvažovalo se o koňské nebo parní tramvaji, ale společnost Ganz podala nabídku na výstavbu elektrické tramvaje.
V roce 1901 byla hotova vozovna a později se začalo upravovat okolí pro položení tramvajového svršku.
První cestující svezla elektrická tramvaj z nádraží do centra 12.4.1902 na rozchodu 1000mm.
Později se jednalo několikrát o prodloužení tratě, ke kterému ale nikdy nedošlo a po 2. světové válce byl nevyhovující tramvajový provoz zrušen. Naposledy tramvaje svezly své cestující 26.4.1952.
Autobusy, začaly vozit cestující v roce 1913, kvůli 1. světové válce však byl provoz zrušen. Po roce 1922 byla linka obnovena a vznikali linky další. Autobusová doprava je nyní doplňková k trolejbusové.


Vůz evid.č. 31 (Karosa Citybus 12m) v zastávce City Service. (21.7.2009)

Den po zrušení tramvají (27.4.1952) vyjely na své linky trolejbusy typu Škoda 7Tr.
Roku 1961 byla vybudována nová trolejbusová vozovna, místo do té doby využívané - tramvajové.
Osmdesátá léta byla další etapou prodlužování a modernizování vozidel. Trať k Lesnímu prameni, která byla zrušena již 1979 se v roce 1986 zase obnovila, o deset let později byl zde zase ukončen provoz. V průběhu devadesátých let (1996) se délka sítě neměnila, bohužel, interval na trolejbusových linkách byl značně omezován a na některé linky byli vypravovány autobusy. Předpokládalo se, že na začátku 21.století tento trolejbusový provoz zanikne.
Díky dotaci od EU bylo možné pořídit nové trolejbusy Škoda 24Tr, přesněji jeden v roce 2004 a druhý 2005. Rok poté bylo možné vyřadit z pravidelného provozu poslední vůz Škoda 14Tr a ponechány jsou pouze dva - záložní.
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013