Olomouc

Olomouc je statutární město na střední Moravě a centrum pro Olomoucký kraj. V Olomouci se slévá Bystřice do Moravy, toto město s 100 000 obyvateli je páté největší město v České republice. Olomouc byla dříve s Brnem politickým centrem Moravy, dnes je v Olomouci arcibiskupství a je tedy pro celou Moravu duchovním centrem.
Je vyhledávaným střediskem mezinárodních konferencí a festivalů.

První zmínky o Olomouci pocházejí z roku 1017 a v roce 1841 přijel do Olomouce první vlak (trasa Vídeň - Olomouc).


Hlavní Olomoucké nádraží. (7.7.2008)

Centrum historického města je městská památková rezervace.

SPZ automobilů: M, na starších autech OM, OL, OC.
Na území Olomouce jsou tyto nádraží a zastávky: Olomouc- hlavní nádraží, Olomouc-Smetanovy sady, Olomouc-Nová Ulice, Olomouc město, Olomouc-Hejčín, Olomouc-Řepčín, Olomouc-Nové Sady, Nemilany.

V roce 1845 začaly jezdit mezi centrem a nádražím omnibusy, roku 1899 byla postavena první tramvajová trať a od roku 1927 jezdí poměstě autobusy. Olomouc byla prvním městem na Moravě, kde byla vlastní autobusová doprava.


Autobus v systému IDSOK. (7.7.2008)

Provozovatel MHD je DP města Olomouce. Veřejná doprava patří pod systém IDSOK, neboli Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje.

Tramvaje v Olomouci


TRIO ve stanici Fibichova. (7.7.2008)

V roce 2006 bylo v provozu 13,6 km tramvajových tratí, hlavním důvodem byla skutečnost, že je nádraží daleko od centra. Omnibusy nebyli efektivní dopravou a tak byla zvolena elektrická tramvaj, uvažovalo se také o parní tramvaji.
Roku 1897 se začalo stavět a 1.4.1899 bylo slavnostní zahájení.


147, typ T3R.P, stanicuje na Hlavním nádraží. (7.7.2008)

Psal se rok 1904 když město vypovědělo soukromému dopravci smlouvu a tramvajovou dopravu přebírá město. V 30.letech se otevřela trať k vojenskéomu letišti, bylo to první trať v ČSR která vedla k letišti. 50.léta znamenala pro tramvaje zdvoukolejňování. Roku 1953 byla trať k letišti zrušena a zkrátila do Neředína, tam, odkud byla předtím prodloužena.
V roce 1957 došly první tramvaje, typu Tatra T1, na které město čekalo a již předtím předělaly celou síť pro jednosměrné vozy, v 60.letech přišly vozy T2 a v druhé polovině 60.lech výrazně obnovily park typem T3. Vznikaly ale ohlasy nahradit tramvaje autobusovou dopravou, vznikla i studie ale tramvaje naštěstrí zůstaly. V roce 1998 město přijalo územní plán kde se počítá s dalším rozšiřováním tratí a tramvaje v Olomouci jako základ místní MHD.

Autobusy v Olomouci


Karosa B732 e.č. 760 u hlavního nádraží. (7.7.2008)

Autobusy se podílí na zajišťování MHD s tramvajemi, zajišťují provoz jak v centru města tak i v okolních obcích, délka všech linek čítá 286km.
7.2.1927 vyjeli autobusy poprvé na linky, až v roce 1933 je převzaly Elektrické podniky hlavního města Olomouce. 1939 celorepublikově změnil dopravu na pravosměrný a 1952 se linky začly označovat číslem, do té doby to bylo pouze písmenem.
1994 byli první cestující odbaveni elektronickým zařízením. 1.5.2003 začal v Olomouci svojí službu první nízkopodlažní autobus typu Solaris Urbino 12m, 7.6.2005 byl vyřazen poslední Ikarus 280.
Autobusové garáže jsou umístěny poblíž centra města ale kapacita je již citelně přesahována, proto se uvažuje o přesunu autobusů spolu s tramvajemi do nového objektu, který by se v následujících měsích měl začít stavět, ale čeká se na finance.


Solaris Urbino 18m (401) u hlavního nádraží. (7.7.2008)

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 10.7.2008
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013