Opava

Statutární město Opava ležící v Moravskoslezském kraji. Opava má 58 tisíc obyvatel (s okolím 70 tisíc obyvatel) na rozloze 90,91km2. Městem protéká řeka Opava.
V Opavě byl v 19.století rozšířen průmysl – textilní, pivovarní a cukrovarský. Spojení Opavy se železniční sítí zajistilo rychlejší vývoj města.


Nádraží Opava východ s příkladným přestupem vlak-(t)bus a okolí Opavy. (12.8.2009)

Autobusy

Autobusová doprava zde funguje od roku 1941. V dnešní době jsou v provozu autobusové linky (211-230) s licenčními čísly 905xxx (xxx – zkrácené číslo linky), které provozuje Městský dopravní podnik Opava, a.s. MHD je začlěnana do integrovaného dopravního systému ODIS. Z uvedeného rozpětí autobusových linek je zvláštností linka 221, kde jsou nyní v provozu trolejbusy s dieselovým agregátem. Noční linky nesou označení 228 a 229. Poslední linkou – 230, je míněná doprava k OD Tesco. Na všech linkách je zaveden nástup pouze předními dveřmi.


Karosa B931.1675 #129 vyrobená v roce 1996 poblíž zastávky Dolní náměstí. (12.8.2009)

Trolejbusy

V roce 1950 padlo rozhodnutí, že opavské tramvaje nahradí trolejbusy. První trolejbusový úsek byl zprovozněn 24.8.1952. Roku 1956 tramvajový provoz zcela zanikl.
Po roce 1952 začala výstavba i dalších trolejbusových tratí.
V 60. letech byly rekonstruovány trolejbusové tratě, mnoho z nich bylo zobousměrněno (dříve vedené jednostopově). Rekonstrukce probíhaly do roku 1982 a 3 roky poté – 1985 se trolejbusová síť rozrostla o další úsek. Poslední úseky byly zprovozněny v letech 2000 a 2001, kdy šlo o napojení obchodních center na trolejbusovou síť. Nová vozovna funguje od roku 2002.
V Opavě jezdí celkem 11 trolejbusových linek (201-210, 221). Jedna z těchto linek – 221, je původně autobusová linka. Nyní je provoz zajišťován trolejbusy s dieselovým agregátem.
Městský dopravní podnik Opava má k dispozici vozy Škoda 14Tr, případně Škoda 14TrM. Nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21Tr (v roce 2001 dodán 1 vůz), Solaris Trollino 12 (od roku 2003; s diesel agregátem od roku 2006) a Škoda 26Tr Solaris (od roku 2010).


Tramvaje

Provoz tramvají byl po dlouhých průtazích od roku 1899 zahájen na rozchodu 1000mm dne 4.12.1905. Rozšíření sítě proběhlo roku 1912.
Po druhé světové válce byla tramvajová doprava dva roky obnovována do původního stavu. V průběhu obnovování provozu byly vystavěny nové tratě.
V roce 1950 bylo rozhodnuto nahradit tramvajovou dopravu trolejbusy a v následujících letech byl provoz tramvají utlumován a 22.4.1956 vyjely tramvaje z vozovny naposledy.

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 23.8.2012 | Aktualizováno:
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013