Ostrava

Ostrava, třetí největší město v České Republice, leží na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. Na rozloze města 214 km2 žije přes 300 tisíc obyvatel.
Dodnes je město rozděleno na Moravskou a Slezskou Ostravu. V 2.polovině 18.století bylo objeveno ložisko černého uhlí a tento nález výrazně změnil město.
Skoro o 100 let později byly založeny hutě na dnešním území Vítkovic.


Ostrava je důležitým dopravním uzlem. Nejdůležitější železniční trať vede z Olomouce do Bohumína. Jedná se o součást II. a III. železničního koridoru.
Od konce roku 2009 je Ostrava napojena dálniční sít České Republiky.

Městská hromadná doprava v Ostravě spadá do ODISu, což je Integrovaný Dopravní systém Moravskoslezského kraje.
Tento integrovaný dopravní systém funguje od konce roku 1997. Na celém území platí zónový tarif.
Od roku 1998 jsou uplatňovány zásady IDS a jsou prováděny úpravy linek, aby se páteří dopravy stala drážní doprava.
Do tohoto IDS spadá celkem 11 dopravců - například Dopravní podnik města Ostravy, České Dráhy nebo Městský dopravní podnik Opava.


Vůz SOR CN 12 (RZ: 3T4 5983, r.v. 2003) dopravce TQM Holding vjíždí do zastávky Českobratrská v Ostravě. (27.10.2008)

Tramvajová doprava na území města je v provozu od roku 1894, kdy vyjely do ulic parní tramvaje.
Rozšiřující se síť byla elektrifikována v roce 1901.
Nyní jsou v provozu dvě vozovy - Moravská Ostrava a Poruba. Vozovna Poruba vypravuje cca 60 vozů v pracovní den a přes den ve vozovně zůstávají cca 2 soupravy. Přes vozovnu se otáčejí linky č. 3 a 9.
Vozovna má 24 kolejí, ale 23. kolej není napojena na síť. Koleje č. 22 a 24 jsou mycí. V myččce se vozový park vozovny stačí vystřídat za 2 a půl týdne.
Ve vozovně byly v minulosti deponovány 3 vozy Trio pro Washington.


Karosa B732 #6432 v zastávce Konzervatoř. (18.8.2012)

Je nutné zmínit, že v Ostravě a okolí převážně Karvinné byla od 20. století budována hustá síť úzkorozchodných železnic (760 mm). Dlouho se jednalo o základ tehdější osobní dopravy. Tento provoz, po několika letém omezování, skončil 1.10.1973 zrušením posledního provozovaného úseku mezi Hrušov - Nový Bohumín.

V roce 1952 vyjely na území města první trolejbusy. Trolejbusy částečně nahrazovaly výše zmíněné úzkorozchodné dráhy. Na přelomu 710. 80. let došlo k výraznému rozšíření trolejbusové sítě, které podle plánů do budoucna nebylo jediné.

Autobusová síť, která byla v 19.století zastoupena omnibusy získala roku 1930 novou tvář. Tento rok vyjela první pravidelná linka a autobusy mají v Ostravě i dnes nezastupitelnou roli.


Škoda 21Tr poblíž zastávky Most M. Sýkory. (23.5.2009)

Mezi zajímavá čísla z roku 2007, jako jsou délky linek vítězí právě autobusová linka 48, která měla 26,7km a 38 zastávek.
Nejdelší tramvajová linka má 26 zastávek na 17,9 kilometrech a trolejbusová linka 111, měřící 13,3km.

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 20.8.2009 | Aktualizováno: 19.1.2012
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013