Plzeň

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje - leží na soutoku Radbuzy, Mže, Úslavy a Úhlavy. Plzeň je domovem pro skoro 200 tisíc obyvatel. Město je vyhlášené zejména závodem Škoda Plzeň (kolejová vozidla) a pivovarnictvím (Pilsner, Gambrinus, Kozel a Primus). Dominantou je gotický chrám sv. Bartoloměje, který byl založen roku 1292.


Obchvat u Plzně zajišťuje dálnice D5, která vede mezi Prahou a Norimberkem. Další silnice vedou do Karlových Varů a Strakonic. Plzní prochází III. tranzitní koridor, který je součástí železniční tratě číslo 170 (Beroun - Plzeň - Cheb). Dále Plzní vedou tratě č. 160 (Plzeň - Žatec), 180 (Plzeň - Furth im Wald), 183 (Plzeň - Železná Ruda-Alžbětín), 190 (Plzeň - České Budějovice). Hlavní vlakové nádraží v Plzni je ostrovně umístěno mezi nástupišti. Původní autobusové nádraží se za dob ČSAD nacházelo přímo před nádražím vlakovým. Nyní se centrální autobusové nádraží (zkráceně CAN) nachází severozápadně přes centrum (poblíž náměstí Emila Škody).


Odstavené autobusy v Plzni na CAN. (27. 11. 2012)

Integrovaná doprava Plzeňska

V lednu roku 2002 byla založena Integrovaná doprava Plzeňska (IDP), která zahrnuje MHD v Plzni, osobní vlaky a některé úseky regionálních autobusů (od 1. 4. 2012 také MHD v Rokycanech a Blovicích). Oblasti jsou rozděleny do tarifních zón. Jednotlivé jízdné není dosud integrováno, proto neexistuje zatím žádný ceník na oficiálních stránkách IDP.


Zóny Integrované dopravy Plzeňska. Zdroj: poved.cz

Městská hromadná doprava

V Plzni se cestující mohou svést mimo autobusů také trolejbusy nebo tramvajemi. Městské autobusy jsou v provozu od března roku 1929. Každý dopravní prostředek dodržuje svůj barevný standard - autobusy jsou v červenobílém laku, tramvaje ve žluté a trolejbusy v zelené barvě.


Odstavené autobusy při DOD ve vozovně Cukrovarská. (27.6.2009)

Přes den zabezpečují provoz tři tramvajové linky (1, 2, 4), několik trolejbusových (číselná řada 10) a ostatní spojení zajišťují autobusy. V tramvajové a trolejbusové sítí je možné potkat zkušební vozy, které testuje místní výrobce Škoda. Nejvytíženější linkou je tangenciálně vedená autobusová linka číslo 30 jezdící v trase Borská pole, Teslova - Košutka, Krašovská. V této době zbývá v provozu jen několik Karos řady 700, které jsou nasazovány převážně na noční linky N1, N2, N3, které jsou v provozu celotýdenně a víkendové noční linky N3, N4, N5.


Karosa B732 evid.č. 423 na lince N2 vyčkává v přestupní bodu. (27.11.2012)

Tramvaje

Od roku 1899 jezdí v ulicích Plzně tramvaje a to v úsecích Bory - Lochotín, Skvrňany - Východní předměstí a Náměstí - Dodlevce. Velkou zásluhu za jejich zavedení nese František Křižík. V roce 1929 je z důvodu vysoké poptávky úsek Bory - Slovany zdvoukolejněn. Po válce byl úsek Lochotín - Dodlevec zrušen a tramvaje nahradily trolejbusy.


Odstavené tramvaje ve vozovně Slovany. (27.6.2009)

Kapacitní tramvaje začaly jezdit v Plzni až v roce 1989, kdy přišlo dvanáct vozů KT8D5, které jsou v této době po modernizaci na typ KT8D5.RN2P s dosazením prostředního nízkopodlažního článku.

Deponie tramvají a drobné opravy jsou prováděny ve vozovně Slovany.


Zkušební provoz Škody 15T v Plzni, kde byla označena evidenčním číslem 115. (27.3.2009)

Trolejbusy

Cestující se poprvé trolejbusy v Plzni svezli 9. Dubna 1941 v úseku Městské lázně - Doubravka. V té době byly vozy deponovány v první jmenované konečné, kde probíhala garážování, údržba a opravy. Dva roky poté - v roce 1943 se trolejbusy přestěhovaly do nynější tramvajové vozovny Slovany a v roce 1949 vyjížděly už z vozovny Cukrovarská, která dnes slouží také jako ústřední dílny dopravního podniku. Vozový park čítá skoro 90 vozů. V červnu roku 2009 vyjíždělo v pracovní dny na linku 68 trolejbusů, zatímco o víkendu jen 33 vozů. V ústředních dílnách bylo v období 1999-2006 modernizováno přes 30 vozů Škoda 14Tr na typ Škoda 14TrM.


Škoda 24Tr evid.č. 518 s karoserií Citelis projíždí ulicí Americká. (29.8.2012)

Běžné prohlídky trolejbusů jsou vykonávány řidičem před výjezdem na linku. Každý týden trolejbus čeká prohlídka typu A, po ujetí 5 tisíc kilometrů následuje prohlídka typu B a další prohlídka - C následuje po ujetí 45 tisíc kilometrů. Velká prohlídka probíhá v ústředních dílnách s ujetými 270 tisíci kilometry.

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 2009 | Aktualizováno: 9.4.2013
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013