Přívozy

V Pražské integrované dopravě jsou přívozy poměrně nové. Přívozy spojují rekreačně zajímavé místa, zlepšují obsluhu ostrovů v centru města; jsou provozovány celotýdenně, avšak provoz se dělí na celoroční nebo sezonní (letní).
Provoz ovlivňují nepříznivé přírodní podmínky, jako je například 1. a vyšší stupeň povodňové aktivity.
Na přívozech platí jízdenky PID, jízdní kola a kočárky jsou přepravovány bezplatně.
Od roku 2010 je v jednání i zavedení, resp. obnovení přívozu Kazín - Dolní Mokropsy, který leží z části mimo hlavní město a šlo by tudíž o první mimopražský přívoz.

Přívoz P1 (Sedlec - Zámky)

První přívoz v PID je v provozu od 1.7.2005 a celoročně spojuje Zámky se Sedlcem. Přívoz lidem zkracuje dobu cestování mezi severními částmi města a turistům spojuje zajímavé lokality.
Provoz na této lince zajišťuje společnost Pražské Benátky člunem Kačenka.


Přívoz P2 (V Podbabě - Podhoří)

Druhý přívoz je v provozu od 28.6.2006, kdy byl slavnostně otevřen. Běžný provoz začal 1.7.2006 a od roku 2010 jsou na tomto přívozu v letním období v provozu 2 čluny.
Přívoz provozuje společnost Pražské Benátky a je v provozu celoročně.
Lidé tento přívoz vyhledávají pro rekreační a běžné cesty. Velikým lákadlem je také spojení do ZOO, která je poblíž přístaviště Podhoří.


Přívoz P3 (Lihovar - Veslařský ostrov)

Lihovar s Veslařským ostrovem spojuje od 17.7.2007 přívoz s označením P3, který provozuje společnost Vittus Group s.r.o.
V minulosti bylo přístaviště ve Žlutých lázních, ale po zavedení placeného vstupu byl přívoz zpět přesměrován k Veslařskému ostrovu.


Přívoz P4 (Národní divadlo-Hollar - Dětský ostrov) - Provoz ukončen

Přívoz v trase Národní divadlo-Hollar - Střelecký ostrov - Slovenský ostrov-Žofín - Dětský ostrov poprvé vyjel 1.8.2008.
Provoz byl zpočátku letní, ale od léta 2010 celoroční. V rámci snižování nákladů na dopravu ukončil svůj provoz k 29.10.2011.

Přívoz P5 (Císařská louka - Jiráskovo náměstí) - Provoz ukončen

Přívoz plující z Jiráskova náměstí přes Botel Admirál, Výtoň na Císařskou louku byl zaveden 1.8.2008.
Tak jako u přívozu P4, byl i zde provoz zpočátku pouze přes letní sezónu a v roce 2010 již vyjel jako celoroční.
Provoz byl ukončen 29.10.2011 z důvodu omezení nákladů na dopravu.

Přívoz P5II (Přívoz Kotevní - Císařská louka - Výtoň)

Tento přívoz má být v provozu od 31.3.2012 a kopírovat část trasy bývalého přívozu s označením P5.
Relace z Přístavu Kotevní přes Císařskou louku na Výtoň má prý daleko vyšší potencionální využití cestujícími než předešlá varianta.


Přívoz P6 (Nádraží Modřany - Lahovičky)

Celoroční provoz na zatím nejjižnějším přřívozu v Praze zajišťuje celoročně společnost Pražské Benátky, s. r. o.
Tento přívoz spojuje cyklostezku na modřanském břehu se zajímavou rekreační stezkou na Berounce, ke které se cyklisté a pěší dostanou právě z druhého břehu.


Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: ? | Aktualizováno: 13.4.2012
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013