Kurz řízení tramvaje (červenec – říjen 2012)

V dnešní době (červenec 2012) se kurzy dělají po cca 2-3 měsících a dostat se do kurzu je cesta velmi dlouhá, mnohdy trvající i několik měsíců. Pokud se ozvou z DP, že je možné jít do kurzu, je třeba si přichystat několik věcí (cca 1 měsíc před začátkem kurzu).

Před nástupem do kurzu

 • Výpis z trestního rejstříku
 • Výpis z karty řidiče
 • Věk 21 let
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Výpis z protialkoholní léčebny

S těmito věcmi je třeba zajít na oddělení „Jízdní služba“, poté je možné se objednat na psychologické vyšetření u závodního psychologa v Hloubětíně. Samotné vyšetření trvá cca 4-5 hodin v závislosti na rychlosti. Jsou to různé testy, odpovídání na otázky, zaškrtávání na čas apod. Poté je možné jí na vstupní lékařskou prohlídku.

Lékařská prohlídka

 • Vstupní vyšetření u závodního lékaře
 • EKG
 • EEG
 • Oční
 • ORL
 • Psychiatrie

Závodní lékař vydá seznam lékařů, kterých je možné se objednat na vyšetření. Od těchto lékařů je dobré mít stvrzenku (podnik poté v kurzu zpět proplatí, cca 3-4 tisíce). Je třeba někdy na lékaře trochu „tlačit“, protože není moc času. Toto je třeba vyřídit nejpozději týden před začátkem kurzu. Právě poslední týden před zahájením kurzu se sestaví pracovní smlouva, je třeba dodat 4 průkazové fotografie. Po podpisu smlouvy zaměstnanec dostane identifikační kartu.

Kurz

Samotný kurz je zahájen ve Škole elektrických drah na Pankráci, kde probíhá výuka. Zároveň odsud vyjíždějí cvičné jízdy – 2 vozy T3R.P, 2 vozy T3 a 1 vůz T3M.

Kurz je dlouhý 10 týdnů, z toho 22,5 dne je praktický výcvik. Během kurzu jsou rovněž školení „Slušný řidič“, „Zdravotní příprava“ či „Adaptační školení“. Zároveň se skládají testy z pravidel silničního provozu (PSP), organizace tramvajového provozu (ORTP), technické přípravy (TP) a provozních a dopravních předpisů (PDP).

 • TP - nauka o všech typech vozů v Praze, závady, kolo a kolejnice, brzdy, výhybky
 • ORTP - operativní řízení provozu, radiostanice, systém Doris, jízdní řády, služby, přestávky
 • PDP - předpis O4/2, předpis D1/2


Výuka probíhá od 7 do 15 hodin. Praktický výcvik probíhá od 6 do 14 nebo od 14 do 22 hodin a na voze jsou max 2 kurzisté. V samotném kurzu se nachází v dnešní době kolem 4 lidí, tudíž oproti minulým rokům je znát, že potřeba řidičů tramvají klesá.

Praktický výcvik – začínají se cvičnými vozy T3, T3R.P nebo T3M. Před prvním takovým vyjetím na trať je třeba znát základy, jako jsou rychlosti, návěsti, pravidla silničního provozu. Po několika jízdách se sólo vozy se jezdí se soupravami a po cca 3 týdnech se přechází na další typy – T3R.PLF, T6, KT8N, 14T, 15T. Na cvičných jízdách se ověřují znalosti z teorie, ukazuje se manipulace s vozy nebo se trénuje linkové vedení. Poslední den jízd instruktor podepíše doporučení pro státní zkoušku, že daný člověk je schopen řídit tramvaj a dodržuje předpisy apod.

Zkoušky a testy

Test z Pravidel silničního provozu je prvním testem během kurzu, obvykle je pro většinu lidí nejjednodušším.


Následuje test a ústní zkouška z předmětů PDP, TP a ORTP včetně zkoušky z linkového vedení a zkoušky obsluhy radiostanice. Zkoušky jsou v rozestupu 1 týdnu, je možná jedna oprava testu nebo zkoušky. U zkoušky z PDP je nejčastější otázka ohledně výhybek, rychlostí a postupu při sunutí nebo návěsti. Zkouška z TP obsahuje otázky ke každému typu vozu v Praze a navíc, aby otázky k výměně pojistek na jednotlivých typech a k tomu samozřejmě hrubá znalost trakčního obvodu. Zkouška z ORTP se skládá ze dvou testů – radioprovoz a smluvní přepravní podmínky. Zkouška z tohoto předmětu zahrnuje, linkové vedení, tarif a obsluhu apexu.

Státní zkouška

Státní zkouška se skládá z opakovacího testu, který obsahuje 50 otázek z předmětu PDP, TP a ORTP. Po testu následuje praktická část zkoušky:
 • Závady na voze T3R.P – diagnostika závady a její následné odstranění (slovně)
 • Jízda po městě – cca 20 minut

Po zkoušce následuje vyhlášení výsledků a ještě v ten samý den je vydán na Magistrátu „oprávnění k řízení drážních vozidel“.


Poslední den kurzu je organizační – slavnostní zakončení ve škole, fasování oblečení, uvítání v kmenové vozovně, předání pracovních pomůcek.

Zácviky

Po ukončení kurzu následují zácviky s cestujícími na typu T3x a zácviky na ostatních typech 14T, 15T, T6, KT8N2 bez cestujících vždy po jednom dni. Zácviky probíhají se zacvičujícím řidičem, který dává rady a pomáhá začínajícímu řidiči v provozu a s cestujícími na linkách. Zácviky jsou přibližně 60 hodin, mohou být ovšem navýšeny podle zacvičujícího řidiče nebo i na přání nováčka, pokud se nebude ještě cítit na to, jezdit sám v ostrém provozu. Během zácviku si řidič vyzkouší všechny typy směn – ranní, odpolední, celodenní, dělená směna, noční, polonoční.

Autor: Filip Hercík | Přidáno: 7.10.2012
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013