Typy zastávkových sloupků a čekáren

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, konkrétně § 18 - Povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě je dopravce povinnen zřídit a udržovat označník zastávky a další zastávkové vybavení jako je například čekárna.

Na této stránce bude vyobrazeno několik typů zastávek a označníků a druhy čekáren užívaných převážně v hlavním městě.

Zastávkové sloupky (Označníky)

Zastávkový sloupek označuje prostor zastávky. Tak jako většina věcí, i označníky prochází postupem času modernizací a my se můžeme podívat na pár z nich.

Označník typu Koloveč, nyní nejstarší doposud používaný typ, nalezneme v Praze a okolí pouze v pár kusech. Jednotyčový označník, obvykle se žlutým košem válcovitého tvaru, má nad košem vývěs JŘ. Nahoře na označníku se pak tyčí obdelník se symbolem autobusu ŠM 11.


Označník TSK, jehož dřívějším výrobcem byly Technické správy komunikací, je nejrozšířenějším označníkem v Praze. V tramvajové dopravě je tento označník vybaven podsvícenou hlavou se symbolem tramvaje.
V autobusové dopravě zůstala téměř totožná hlava jako je u typu koloveč.
Tento typ má mnoho úprav - nejčastější je úprava pro zastávky, kde je úzké nástupiště nebo chodník. Hlava zastávky zůstává kolmá k silnici (nemusí být vždy) a zbytek je umístěn rovnoběžně se silnicí.
Velkou změnou je označování linek s názvem zastávky. Původní kovové destičky byly vyměněny za nálepky na plechové desky. Nyní je trend ještě dál a místo plechových desek jsou na zastávky umisťovány "skříňky" podobné těm na JŘ, kde se nachází na papíru název zastávky, její funkce, směry a čísla linek.


Dalším z používaných označníků je Jirásko. Označení tohoto typu vychází z jeho prvního umístění - na Jiráskově mostě.
Vychází z označníku TSK. Skládá se z jedné nosné tyče na které je cca v půlce výšky skříň na JŘ, která je umístěna vodorovně se silnicí. Hlava označníku míří kolno k silnici a je na ní symbol Karosy ŠM 11.

Nejnovějším typem používaných označníků je Eltodo. Tento typ je umístěn na zastávkách linky 291 a na nové tramvajové trati na Barrandov.


Čekárny

Čekárny patří odjakživa k významným a téměř neodmyslitelným prvkem na zastávce. Postupem času se čekárny mění nebo modernizují. K tomuto účelu slouží tato malá sbírka.


Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: ? | Aktualizováno: 31.8.2013
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013