Železniční doprava v České Republice

Železniční doprava v ČR tvoří spolu se silniční dopravou páteřní systém dopravy.


Dieselová lokomotiva řady 749 v Čerčanech. (29.5.2010)

Historii železnice spadá do roku 1827, kdy byla zprovozněna první koněspřežná železnice. V roce 1839 byla zprovozněna první železnice s parním pohonem.
V první řadě byly budovány hlavní tratě a poté, od roku 1880, byly budovány i tratě lokálního charakteru.
Zestátňování drah započelo v roce 1920 a trvalo do roku 1945, kdy všechny železniční tratě již spadaly pod ČSD.
Rozdělením ČSR se rozdělila společnost ČSD na českou a slovenskou část. Následně v 90. letech proběhlo několik změn v zákoně a bylo možné vyjetí soukromého dopravce a nebo provozovat železniční trať soukromníkem.
V roce 2003 vznikla firma Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) převodem správy drážní cesty z firmy České Dráhy. Od roku 2007 nespadá pod České Dráhy nákladní doprava, která je převedena na dceřinou společnost ČD Cargo.


Parní lokomotiva 434.2186 kousek od Žvahova. (27.9.2008)

Veškerá železniční doprava, až na výletní a jiné specifické vlaky, je dotována ministerstvem dopravy nebo krajem. Jednou z nedotovaných relací je Praha-Ostrava s SC Pendolino.
V roce 2011 vyjel na koleje i firma RegioJet, která je odnoží autobusového Student Agency.

V České republice je systém koridorů:
1. koridor: Německo - Ústí nad Labem - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav - Rakousko (dokončen, modernizace)
2. koridor: Slovensko - Břeclav - Přerov - Ostrava - Polsko (dokončen, modernizace)
3. koridor: Německo - Plzeň - Praha - Česká Třebová - Přerov - Ostrava - Slovensko (v přípravě, část 1. koridor)
4. koridor: Německo - Ústí nad Labem - Praha - České Budějovice - Rakousko (v přípravě, část 1. koridor)


Souprava SC Pendolino 681.007 v úseku mezi Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou. (25.4.2009)

Železniční síť je velice hustá, bohužel nekvalitní a velice pozvolna probíhá modernizace tratí.

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 20.8.2009 | Aktualizováno: 17.3.2012
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013