Zlín

Město, jenž proslulo zejména podnikem Baťa leží na východní Moravě. Se svými skoro 80 tisíci obyvatel patří mezi menší města, jako jsou například Kladno, Most či Havířov.
První zmínka o Zlínu pochází z let 1322. Obrovské zviditelnění přišlo po roce 1906, kdy zde začal působit Tomáš Baťa.
Mezi roky 1949 a 1989 bylo město přejmenováno na Gottwaldov.


Karosa Citybus 18 evid.č. 823. (29.8.2008)

Dopravně, je město zastíněno Otrokovicemi, kam zajíždějí i rychlíky z Prahy. Mezi města Zlín a Otrokovice je vybudována meziměstská trolejbusová trať. Dopravu zajišťuje Dopravní společnost Zlína a Otrokovic, autobusy a trolejbusy. V roce 1992 zde byl zřízen integrovaný dopravní systém, jehož páteří jsou trolejbusy.

Trolejbusy


Škoda 14Tr. (29.8.2008)

27.1.1944 - Den, kdy se Zlín a jeho obyvatelé mohli svést poprvé trolejbusem, zajistila to Zlínská dopravní a.s.. V roce 1953, vznikla nejvýznamnější trať - Zlín-Otrkovice.
V 60.letech, tak jako v jiných městech, se plánovalo trolejbusovou síť zrušit. Díky ropné krizi se ale od tohoto záměru ustoupilo a vybudovali se další úseky.
1.1.1983 se ustoupilo od označování linek písmeny a začala v tehdejším Československu i zde éra číselného označování linek.
Od roku 2000 nebyl vybudován žádný nový úsek, ale existují alespoň úvahy o dalším rozšíření.


Zlín se může pyšnit i trolejbusy Škoda s karoserií Citelis. (29.8.2008)


SOR na lince 32. (29.8.2008)

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: ?
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013