Litoměřice

Ústecké město Litoměřice, ležící na soutoku Labe a Ohře na kraji Českého středohoří, patří mezi nejstarší česká města – Litoměřice obývá bezmála 25 tisíc obyvatel. Vznik královského města se datuje do 20. let 13. Století. Město si drželo velmi významného postavení, které bylo podloženo ještě množstvím práv a privilegií od panovníků. V roce 2002 bylo město zasaženo povodněmi. Historického centrum města je zapsáno jako městská památková rezervace. Mezi historické památky patři celé centrální Mírové náměstí včetně gotických, stále obývaných, domů a stará radnice. V blízkosti města se nachází vrch Radobýl, pod kterým byla nacisty vybudována podzemní továrna Richard pro zbrojní výrobu. Okolí Litoměřic je proslulé zejména zemědělským průmyslem.


Část původního gotického hradu v Litoměřicích z 13. století. (22.10.2013)

Nejvýznamnější silnicí, procházející přes Litoměřice, je severočeská I/15 z Mostu až do okresu Česká Lípa. Dalšími významnými silnicemi jsou II/247 z Litoměřic a II/261 (Liběchov - Štětí - Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín). Jižně až jihozápadně od Litoměřic je vzdáleně vedena dálnice D8 do Německa.


Řídící vůz 80-30.005-0 na vlakovém spoj R 884 se rozjíždí ze stanice Litoměřice město. (22.10.2013)

Přes Litoměřice je vedena dvoukolejná elektrifikovaná trať č. 072, z Lysé nad Labem, Mělník, Štětí do Ústí nad Labem, vystavěná roku 1874 jako součást Rakouské severozápadní dráhy. V úseku Ústí nad Labem - Štětí je tato linka značena zkratkou U32 (RegioTakt). Další tratí je regionální trať č. 087 (součást linky RegioTakt U11) z České Lípy do Lovosic. Po zmiňované trati jsou v hodinovém intervalu vedeny vlaky „místní dopravy“ v úseku Lovosice - Lovosice závod - Žalhostice - Litoměřice Cihelna - Litoměřice horní nádraží a jsou označeny jako linka RegioTakt U10.
Na území města se nachází tři železniční stanice - Litoměřice město (072), Litoměřice horní nádraží (087) a Litoměřice cihelna (087).


Jízdní řád městské autobusové linky ČSAD č. 47540 s platností pro období 1987-1988.

Regionální dopravu nejen v okolí Litoměřic původně zajišťoval závod ČSAD, který byl privatizován na ČSAD BUS Ústí nad Labem a později přejmenován na Dopravní podnik Ústeckého kraje a DPÚK. Po krizi autobusové dopravy v Ústeckém kraji roku 2006 tento krajský dopravce výrazně tratil na výkonech a byl komplexně nahrazován jinými dopravci. Poslední jeho provozované linky byly právě místní MHD a to do konce roku 2011. V dnešní době zajišťují regionální dopravu zejména dopravci BusLine (linky spíše severně) a ČSAD Slaný (linky spíše na jih), které je členem koncernu ICOM transport. Původní garáže ČSAD, které dnes využívají místní dopravci, jsou umístěné v Českolipské ulici vedle obchodního domu Kaufland.


Linkové vedení v období platnosti JŘ 1987/1988; ČSAD, n.p., Ústí nad Labem (Obsluha Litoměřic)
Linka Trasa
47430 autobusové nádraží - Sovova ul. - u závor - Luna - uhelné sklady - předměstí - Miřejovice, váha - Miřejovice - Knobožka, rozc. (1.0) - Kamýk, mateřská škola - Kamýk
47500 Triola - autobusové nádraží - Sovova ul. - Koněvova ul. - železniční stanice horní - u závor - U lávky - Pokratice - Mantaurov, rozc. - Tlučeň, rozc. (2.0) - Hlinná - Tlučeň
47510 Pokratice, u lávky - u závor - horní železniční stanice - Koněvova ul. - autobusové nádraží - Želetice, koželužna - Želetice, trhárny - Terezín, rozc. (1.0) - Terezín, autobusové nádraží - Terezín, Zelenina - Bohušovice nad Ohří, sídliště - Bohušovice nad Ohří, železniční stanice
47540
MHD
autobusové nádraží - Daliborova, benz. čerpadlo - Interní nemocnice - Dalimilova - Nezvalova - Revoluční, U lávky - 28. října - Stránského, Luna - Michalovická - křižovatka ul. ČSLA, Koněvova - u pošty - autobusové nádraží

Do konce roku 1988 byla provozována v Litoměřicích jedna místní linka (47540), která byla vhodně doplňována linkami regionálními (47430, 47500, 47510). Od nového JŘ 1988/1989 vyjíždí i druhá linka (47550;) - provoz dvou linek v pozměněných trasách trvá dodnes. V období od 1. 9. 2005 do 1.6.(?)2008, byla v provozu ještě třetí linka - linka „A“ (557560), která byla částečně financovaná INTERSPARem a zajížděla do Terezína a Bohušovic nad Ohří.


Provoz obou linek městské dopravy (D - 557540, B - 557550) provozuje, po vyhraném výběrovém řízení od začátku roku 2012, společnost BusLine a to plynovými, částečně nízkopodlažními, autobusy SOR CNG 10.5 a to na dva roky. Z důvodu nečekaných průtahů při novém výběrovém řízení (zajištění provozu MHD na 10 let), bylo město nuceno prodloužit smlouvu se stávajícím provozovatelem. Město výhledově uvažuje o zřízení třetí linky, která by byla provozována centrem města.

Linkové vedení v období platnosti JŘ 1988/1989; ČSAD, n.p., Ústí nad Labem
Linka Trasa
47540 autobusové nádraží - Daliborova, benz. čerpadlo - Interní nemocnice - Dalimilova - Nezvalova - Pokratice II, Břez. cesta - Revoluční, U lávky - Plešivecká - předměstí - uhelné sklady - Stránského, Luna - Michalovická - Vojtěšské náměstí - u závor - u pošty - autobusové nádraží
47550 autobusové nádraží - u pošty - u závor - Plešivecká - předměstí - uhelné sklady - Stránského, Luna - Michalovická - Vojtěšské náměstí - u pošty - autobusové nádraží

Autor: Jiří Vařečka | Přidáno: 1.3.2014
 
© MHDinfo.cz | Portál nové generace - CZIN.eu | 2006-2013